ส่วนที่ 1 รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

หมวดหมู่เรื่องร้องเรียน

สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ

สินเชื่อ / เงินกู้

ตราสาร / เงินฝาก / ผลิตภัณฑ์

พฤติกรรม / กิจกรรม / อื่นๆ

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

สถาบันการเงินที่ต้องการร้องเรียน

มูลค่าความเสียหาย

กรุณาระบุ รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน *

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีดอกจัน *

ประเภทผู้ร้องเรียน *

ชื่อ

นามสกุล

เลขบัตรประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

ส่วนที่ 3 : หลักฐานประกอบการร้องเรียน

กรุณารับรองสำเนาเพื่อใช้ในการร้องเรียน *

วางไฟล์เพื่ออัพโหลดเอกสารหรือเลือกจากโฟลเดอร์

อัพโหลดเอกสาร

ขนาดไฟล์อัพโหลดไม่เกิน 7 MB (*doc, *pdf)

kochamnat-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.jpg 150 kb
kochamnat-สำเนาทะเบียนบ้าน.jpg 150 kb
kochamnat-เอกสาร01.pdsf 150 kb

ตรวจสอบรายละเอียด

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

หมวดหมู่เรื่องร้องเรียน

ไม่ปล่อยสินเชื่อ, สินเชื่อส่วนบุคคล, เช็ค

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียนที่ 1

สถาบันการเงินที่ต้องการร้องเรียน

ธนาคารกรุงศรี

มูลค่าความเสียหาย

1,000,000 บาท

รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน

ขอร้องเรียนเรื่องเงินกู้ เนื่องจากมีการช่วยค้ำประกันเงินกู้ จำนวนประมาณ 1 ล้านบาท กับคนรู้จัก แต่เนื่องจากเขา ลาออกจากงานและมีการทำสัญญาประนอมหนี้ เพราะเขาไม่สามารถจ่ายเงินไหว ในช่วงที่มีการประนอมหนี้ ทางการแจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมราว 1 หมื่นบาทหลังจากนั้นประมาณ 2 อาทิตย์

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน

ประเภทผู้ร้องเรียน

บุคคลธรรมดา

ชื่อ

กชมนณัฐ

นามสกุล

คุปตมณปนิธิ

เลขบัตรประชาชน

1100000000000

เบอร์โทรศัพท์

0812345678

อีเมล

ช่องทางการรับแจ้งเตือนสถานนะคำร้อง

อีเมล

ส่วนที่ 3 หลักฐานประกอบการร้องเรียน

เอกสารประกอบการร้องเรียน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรเครดิต, สำเนาทะเบียนบ้าน

ไฟล์เอกสารประกอบการร้องเรียน

kochamnat-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.jpg, kochamnat-สำเนาทะเบียนบ้าน.jpg, kochamnat-เอกสาร01.pdf

ท่านกำลังยื่นคำร้องต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)

ยืนยันการยื่นคำร้อง

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์