ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออก 2 มาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายและเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลัง COVID-19 โดยออกแบบให้เหมาะสม

มาตรการพิเศษ COVID-19 :

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือและมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จาก ธปท.

มาตรการทาง
การเงินเพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจ

มาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย
และเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลัง COVID-19

อ่านต่อ

มาตรการทาง
การเงินเพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจ

มาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย
และเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลัง COVID-19

อ่านต่อ

มาตรการทาง
การเงินเพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจ

มาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย
และเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลัง COVID-19

อ่านต่อ

มาตรการทาง
การเงินเพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจ

มาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย
และเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลัง COVID-19

อ่านต่อ

มาตรการทาง
การเงินเพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจ

มาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย
และเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลัง COVID-19

อ่านต่อ
1 / 5

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์