พันธกิจ วิสัยทัศน์
ค่านิยมร่วม

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard

พันธกิจ - มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มี เสถียรภาพ และมี​การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ทั่วถึง

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร ที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ของไทย

ค่านิยมร่วม

ยืนตรง

มีหลักการ ซื่อตรง โปร่งใส​
Principled, Integrity, Disciplined​

ยื่นมือ

ร่วมมือ​ ประสาน เข้าใจ
Collaborate, Integrate, Involve, Anticipate​

มองไกล

รอบรู้ ระวัง ตื่นตัว ไหวทัน
Envision, Forward, Thinking, Mindfulness​​

ติดดิน

รู้จริง ​รู้ลึ​ก ทำได้จริง
Action, Practical, Insightful​​

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์