หลักเกณฑ์
การแลกเปลี่ยนเงิน

ธปท. ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้ทําหน้าที่กํากับดูแลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitsed do eiusmodtempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

กฎหมายควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน

• เพื่อรวบรวมเงินตราต่างประเทศไว้ในแหล่งกลาง
• ควบคุมการใช้จ่ายให้ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
• ป้องกันการโอนทุนออกนอกประเทศ
• รักษาค่าภายนอกของเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไว้ให้มั่นคง

อ่านต่อ

มาตรการป้องปรามการเก็งกําไรค่าเงินบาท

• กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทระหว่าง สถาบันการเงินในประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident: NR)
• ลดความผันผวนของค่าเงินบาท อันเนื่องมาจากการเก็งกําไรหรือการทําธุรกรรมของ NR ที่ไม่มีการค้าหรือการลงทุนในประเทศรองรับ (underlying)

อ่านต่อ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

การนำธนบัตรเงินบาทติดตัวออกนอกประเทศมีข้อกำหนดอย่างไร

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

บัญชี NRBS สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

กรณีใบอนุญาตสูญหาย จะต้องดำเนินการอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์