​กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ธปท.

วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน และโครงสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลของธนาคารกลาง

พระราชบัญญัติและ
ประกาศคณะปฎิวัติ

พระราชกำหนด


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์