พิชิตหนี้ในที่เดียว

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

เริ่มต้นบริหารหนี้สิน

การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป ควรตัดสินใจเป็นหนี้หากเป็นหนี้ที่ดี เช่น บ้าน หรือกิจการส่วนตัว เพราะคือหนี้ที่จะสร้างอนาคต หรือความมั่นคงระยะยาว ที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงการก่อหนี้พึงระวัง เช่น หนี้อุปโภคบริโค เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ หรือไม่เพิ่มความมั่นคง

หนี้ดี (ก่อให้เกิดรายได้)

หนี้ที่พึงระวัง

เราควรมีหนี้ไม่เกิน 1/3 ของรายได้

หนี้ดี (ก่อให้เกิดรายได้)

01 หนี้สร้างอนาคต

เช่น กู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นหนี้ที่เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

02 หนี้เพื่อความมั่นคงระยะยาว

เช่น กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า เมื่อผ่อนหมดก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา ที่สามารถขายต่อหรืือให้เช่าเพื่อสร้างรายได้

03 หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ

เช่น กู้เงินซื้อรถหรือเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

หนี้ที่พึงระวัง

01 หนี้สร้างอนาคต

เช่น กู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นหนี้ที่เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

02 หนี้เพื่อความมั่นคงระยะยาว

เช่น กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า เมื่อผ่อนหมดก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา ที่สามารถขายต่อหรืือให้เช่าเพื่อสร้างรายได้

03 หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ

เช่น กู้เงินซื้อรถหรือเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

รู้ทันป้องกันหนี้!

หนี้

​ปัจจัยควรพิจารณาก่อนก่อหนี้​

พบเรื่องราวน่าสนใจ 5 เรื่องที่ควรรู้เพื่อการวางแผนการเงิน สำหรับอนาคตลูกน้อยที่เตรียมพร้อมแล้วอย่างดี

10 พ.ค. 2564

หนี้

รู้ทันก่อนกู้เงินสักนิด มาเรียนรู้ ความเหมือนและต่างของสินเชื่อ

10 พ.ค. 2564

วางแผนทางการเงิน

​เงินเพื่อการแต่งงาน ควรมีเท่าไหน ถึงเรียกว่าไม่ลำบากตัวและใจ

10 พ.ค. 2564

หนี้

สินเชื่อบ้านช่วยได้ ไอเดียในการหา เงินสดมาปลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น

10 พ.ค. 2564

หนี้

ช้อปออนไลน์อย่างไรให้ไกลหนี้ เรื่องง่ายๆ ที่คุณเองก็ทำได้

10 พ.ค 2564

ความรู้รอบหนี้

วางแผนทางการเงิน

เก็บเงินซื้อบ้าน ทำได้จริง ทำได้ง่าย แล้วคุณจะมีการเงินที่ยั่งยืน

10 พ.ค. 2564

วางแผนทางการเงิน

​เตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มท้อง หรือ มีความคิดว่าจะลูกน้อย

10 พ.ค. 2564

วางแผนทางการเงิน

วางแผนจ่ายค่างวดรถแบบมีวินัย เพื่อเป้าหมายที่คุณตั้งใจ

10 พ.ค. 2564

หนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2

10 พ.ค. 2564

วางแผนทางการเงิน

​สู่วิถี...เป็นหนี้อย่างเป็นสุข

เราควรทำความเข้าใจก่อนลงนามในสัญญา และพิจารณาความจำเป็น ในการใช้เงินก่อนที่จะเกิดหนี้

10 พ.ค. 2564

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

บ้านกับรถควรซื้ออะไรก่อน ?​

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

เงินเดือนไม่เยอะ ควรวางแผน การเงินอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

ข้อกำหนดของการเซ็นค้ำประกัน?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

เงินดิจิทัลคืออะไร สามารถเอามาใช้แทน เงินสดได้รึเปล่า?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง พันธบัตร ตราสารหนี้ และตราสารทุน?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์