อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร31.292 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า
( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )

ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

|

18:00 น.

ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกราคม 2543 เป็นต้นไป

สกุลเงิน

USD

สหรัฐอเมริกา

GBP

สหราชอาณาจักร

EUR

ยูโรโซน

JPY

ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)

HKD

ฮ่องกง

MTR

มาเลเชีย

SGD

สิงคโปร์

BND

บรูไนดารุสซาลาม

PHP

ฟิลิปปินส์

IDR

อินโดนิเซีย
(ต่อ 1000 รูเปีย)

INR

อินเดีย

CHF

สวิตเซอร์แลนด์

AUD

ออสเตรเลีย

NZD

นิวซีแลนด์

CAD

แคนาดา

SCK

สวีเดน

DKK

เดนมาร์ก

NOK

นอร์เวย์

CNY

จีน

อัตราซื้อถัวเฉลี่ย อัตราขายถัวเฉลี่ย
ซื้อตั๋วเงิน ซื้อเงินโอน
30.9652 31.0602 31.4003
42.4047 42.5639 43.4496
36.2425 36.3540 37.1131
27.9420 28.0512 28.7950
30.9652 31.0602 31.4003
42.4047 42.5639 43.4496
36.2425 36.3540 37.1131
27.9420 28.0512 28.7950
30.9652 31.0602 31.4003
42.4047 42.5639 43.4496
36.2425 36.3640 37.1131
27.9420 28.0512 28.7950
42.4047 42.5639 43.4496
36.2425 36.3540 37.1131
27.9420 28.0512 28.7950
30.9652 31.0602 31.4003
42.4047 42.5639 43.4496
36.2425 36.3540 37.1131
27.9420 28.0512 28.7950

หมายเหตุ : ธนาคารกลางพม่าใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed Float Currency) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

อัตราในตลาดต่างประเทศ คำนวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ

ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

|

18:00 น.

ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกราคม 2543 เป็นต้นไป

สกุลเงิน

USD

สหรัฐอเมริกา

GBP

สหราชอาณาจักร

EUR

ยูโรโซน

JPY

ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)

HKD

ฮ่องกง

MTR

มาเลเชีย

SGD

สิงคโปร์

BND

บรูไนดารุสซาลาม

PHP

ฟิลิปปินส์

IDR

อินโดนิเซีย
(ต่อ 1000 รูเปีย)

INR

อินเดีย

CHF

สวิตเซอร์แลนด์

AUD

ออสเตรเลีย

NZD

นิวซีแลนด์

CAD

แคนาดา

SCK

สวีเดน

DKK

เดนมาร์ก

NOK

นอร์เวย์

CNY

จีน

อัตราซื้อ อัตราขาย
31.0602 31.4003
42.5639 43.4496
36.3540 37.1131
28.0512 28.7950
31.0602 31.4003
42.5639 43.4496
36.3540 37.1131
28.0512 28.7950
31.0602 31.4003
42.5639 43.4496
36.3540 37.1131
28.0512 28.7950
42.5639 43.4496
36.3540 37.1131
28.0512 28.7950
31.0602 31.4003
42.5639 43.4496
36.3540 37.1131
28.0512 28.7950

หมายเหตุ : ธนาคารกลางพม่าใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed Float Currency) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 04 มกราคม 2543 เป็นต้นไป

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

สกุลเงิน

USD
EUR

ช่วงเวลา

01 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564

วันที่ ซื้อตั๋วเงิน ซื้อเงินโอน อัตราขายถัวเฉลี่ย
1 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
2 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
3 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
4 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
5 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
6 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
7 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
8 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
9 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
10 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
11 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
12 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917
13 มี.ค. 2564 30.3583 30.4533 30.7917

ดาวน์โหลด
คำอธิบายข้อมูล

ข้อมูลย้อนหลังและหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

​อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (เลือกช่วงเวลา : เดือน ไตรมาส ปี)

​อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันย้อนหลัง ปี 2541 - 2542 (PDF)

อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังโดยระบุสกุลเงิน

ธปท. เพิ่มช่องทางเผยแพร่ อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันล่าสุด Www.Thaifxrates.Net

TAG ที่เกี่ยวข้อง

สถิติตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยน

ตัวกรอง

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์